Activitate de creație ,,Pe undele lecturii"

Recitaluri poetice din cadrul Serviciului „Pe undele lecturii”, vor conduce la informarea publicului cu privire la procesul literar actual, la edificarea tendințelor care se produc în literatură, oferind cititorilor posibilitatea de a cunoaște „pe viu” scriitorii contemporani, alte personalități marcante ale societății noastre.
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Cu prezența fizică

Orar

Lunar, în zi de joi 2/4 săptămână, ora 14.00

Vârsta

15 ani - 18 ani

Adresa

Strada Alba Iulia nr. 202

Instituția:

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Email

albaiulia1998@gmail.com

Telefon

022580153