Activități literare „Pe undele lecturii”

Activitățile literare din cadrul serviciului, vor fi receptate de diverse categorii de cititori: elevi, studenți, profesori, ziariști etc. Aceasta va conduce la o mai bună informare a publicului cu privire la procesul literar actual, să edifice tendințele care se produc în literatură și va oferi cititorilor posibilitatea de a cunoaște scriitorii contemporani, alte personalități.
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Online

Orar

Zilele de joi, 2/4, a fiecărei luni. Ora 16.00

Vârsta

15 ani - 25 ani

Adresa

str. Alba Iulia nr. 202

Instituția:

Biblioteca „Alba Iulia”, Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu"
Email

albaiulia1998@gmail.com

Telefon

022580153

Formular de înregistrare