Cercul „Navomodelism”

Navomodelismul este o ramură importantă a creației tehnice, care contribuie la consolidarea și aprofundarea cunoștințelor achiziționate în cadrul lecțiilor de fizică, matematică, istorie, astronomie, formând competențe transdisciplinare.
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Cu prezență fizică

Orar

Joi, vineri 12.00-14.25

Vârsta

8 ani - 21 ani

Adresa

Buiucani, Str.Suceava 103

Instituția:

Centrul de creație tehnciă, sectorul Buiucani
Email

cctbuiucani@gmail.com

Telefon

022 592819