Concurs de fotografii cu genericul ,,Cu grijă față de patrimoniul plaiului natal”

"Regulamentul organizării și desfășurării concursului de fotografie cu genericul ,,Cu grijă față de patrimoniul plaiului natal” Organizator: Centrul Municipal al Tinerilor Turiști, Chișinău Modul desfăşurării: online, fotografiile vor fi expediate la adresa electronică turistchisinau@gmail.com Data desfășurării: 01-15 noiembrie 2023. Anunțarea rezultatelor: 17 noiembrie 2023 Argument: concursul are drept obiective: - promovarea originalității și unicității plaiului natal; - sublinierea importanței salvgardării monumentelor de arhitectură civilă și peisagistică care reprezintă un important punct de atracție turistică; - familiarizarea copiilor cu fotografia turistică, parametrii fotografici, formarea gustului estetic în arta fotografică. Condiţiile de participare: - La concurs pot participa toți copiii/tinerii din cadrul cercurilor TSȚN; - Fiecare participant poate expedia maxim 3 fotografii; - Lucrările vor fi însoţite de paşaportul lucrării; - Mesajul principal al fotografiilor va fi ,,Cu grijă față de patrimoniul turistic al plaiului natal” - Fotografia trebuie să reprezinte unul dintre monumentele de arhitectură civilă sau peisagistică care necesită a fi salvgardat; Criteriile de apreciere a lucrărilor participanților la concurs: - Exprimarea plastică, originală și creativă a propriilor idei; - Compoziția cadrului; - Profunzimea mesajului; - Calitatea tehnică(focusul, unghiul, linia de subiect, claritatea); - Vor fi excluse din concurs fotografiile care nu aparțin concurentului sau nu întrunesc condițiile sus enumerate; - Fotografiile vor fi apreciate și menționate cu Diplome; Responsabili: Boris Mihăilă, Stoian Valentina (Metodiștii secției Turism în Studierea Ținutului Natal)"
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Online

Orar

01 - 05 noiembrie

Vârsta

5 ani - 21 ani

Adresa

Grigorie Ureche, 56

Instituția:

Stația Orășenească a Tinerilor Turiști, mun. Chișinău
Email

turistchisinau@gmail.com

Telefon

079248239