Pasionați de lectură

Cultivarea dragostei față de carte, formarea gustului pentru lectură, dezvoltarea intelectuală și a calităților morale la copii.
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Cu prezența fizică

Orar

Miercuri/Joi, ora 10:00

Vârsta

5 ani - 7 ani

Adresa

Bd. Gr.Vieru, 25

Instituția:

Biblioteca „Hristo Botev”, Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu"
Email

bibliobotev@gmail.com

Telefon

022228752