Pictura și muzica încântă sufletul și dezvoltă gândirea!

Muzica este o artă ale cărei mijloace de exprimare sînt sunetele. Ea poate fi cunoscută, mai întîi de toate, pe cale auditivă, în procesul emiterii de vocea umană sau prin intermediul instrumentelor muzicale. Acest fenomen acustic dispune de un întreg arsenal de mijloace artistice de exprimare: melodie, ritm, mod, dinamică, timbru, registru, tempou. Artele plastice (pictura, sculptura, arhitectura) redau lumea prin alte mijloace artistice: punct, pată, culoare, linie, formă, volum etc., care pot fi percepute vizual.
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Cu prezență fizică

Orar

Luni - Vineri

Vârsta

7 ani - 16 ani

Adresa

Centru, str.Docuceaev 4

Instituția:

CCCT ,,Florile Dalbe"
Email

turcan1989@mail.ru

Telefon

069558630