Tabăra cu sejur de zi ,, Luceafărul”

Universul copiilor Arte plastice Arte decorative Excursii Șah Dame
Opțiune preț

Gratuit

Modalitate de desfășurare

Cu prezența fizică

Orar

9:00-16:00

Vârsta

7 ani - 15 ani

Adresa

Valea Crucii, 2

Instituția:

Centrul de creație a copiilor „Luceafărul”
Email

luceafarul.ccc@gmail.com

Telefon

069535392